bolsaem

Dependendo se o  perfíl se trata de alumnos ou empresa:

FUNCIONAMENTO para ALUMNOS :

INSCRIPCIÓN

•A inscripción dos alumnos á Bolsa de Traballo é voluntaria e gratuita

•Os REQUISITOS para ser incluídos na nosa Bolsa son:

               a. Ter superado o ciclo no curso actual.

               b. Reencher a ficha de inscripción do alumno entregada polo titor da FCT.

FUNCIONAMENTO para EMPRESAS :

INSCRIPCIÓN

COMO REALIZAR UNHA OFERTA DE EMPREGO?

  • Na  Bolsa de Emprego  poderá atopar os perfís  adecuados ao  seu posto de traballo, sempre que estean  incluídos na oferta formativa do noso Centro.
  • Si como empresa ten interese  en realizar unha oferta de emprego, poderá solicitar a Bolsa de Traballo candidatos  cun perfil idóneo.
  • Estudada a súa solicitude e o perfil dos profesionais que integran a nosa Base de datos, facilitaremos, vía correo electrónico, á empresa Nome, Apelidos e Teléfono do Técnico ou Técnicos seleccionados para que contacten e poidan acceder ao proceso de selección.

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram