Acreditación de competencias 2018

 

NOVAPublicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia Data de publicación: 13.03.2018

 
 
Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

¡NOVA! Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.

Acreditación de Competencias. 

 

Data de publicación: 20.02.2018 .

 

 
-Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 21 de febreiro ao 2 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
 
-Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude xuntando a documentación necesaria.
 
-Procedemento para consultar a súa situación nesta aplicación: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu historial logo de introducir o DNI e códigos solicitados.Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>.
 
-De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 -De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
-As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 13 de marzo de 2018.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.10.03.2017

Prazo para realizar reclamacións: do 11 ao 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.


Ligazón as listaxes de admitidos e excluidos do CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6998

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2017.

+ info na web :

http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2017-acreditacion

http://www.edu.xunta.es/fp/solicitantes-acreditacion-2017

 

Coordinación de Acreditacións.Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia. Data de publicación 11-04-2016 :

Enlace a listaxe de persoas admitidas e excluidas.

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook  canal Youtube