Vinteún alumnos e nove profesores  de catro  centros de  FP farán  prácticas en Europa a través do  programa Erasmus.

A Farixa, A Carballeira, Portovello e 12 de Outubro constituiron un consorcio para a xestión conxunta da formación internacional.

Vinteún alumnos de Formación Profesional e nove profesores, perteñecentes aos  CIF A Farixa, A Carballeira e Portovello, e  o IES 12 de Outubro de Ourense, terán a oportunidade  de face-las  prácticas en empresas e  de acceder as becas de movilidade  para docentes, a desarrollar en países da Unión Europea. Farano a  través do Consorcio constituido polos mencionados centros ol pasado mes de marzo, para a xestión conxunta do novo programa Erasmus.


O  “denominado Consorcio FP Superior Ourense-Europa” permitirá optimizar recursos e unir sinerxias para ofertar  os programas Erasmus a preto de tres mil alumnos matriculados na Formación Profesional de grao superior, así como ao persoal que imparte docencia neles. No  acto participaron a xefa territorial de Educación, Mercedes Gallego; José Luis Vázquez, inspector de Educación, xunto cos directores dos cuatro centros mencionados e os  respectivos responsables de programas internacionales.

Os alumnos farán prácticas en empresas relacionadas cos estudos  cursados, en tanto que os profesores estarán en centros docentes de FP e/ou  empresas con actividades formativas, ao tempo que practicarán idiomas e vivirán outras realidades dentro do ámbito profesional e educativo.

foto Erasmus Representantes de los institutos A Carballeira, Portovello, 12 de Outubro y A Farixa se reunieron esta mañana en este último centro para coordinar el proyecto de movilidad de sus estudiantes y profesores el próximo curso. Será la primera vez que los centros que ofrecen ciclos superiores de Formación Profesional en Ourense envíen a sus alumnos a realizar prácticas en empresas de otros países europeos. Los cuatro institutos que recibieron la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) celebraron una reunión de trabajo para definir la propuesta final, que facilitará, en primera instancia, el desplazamiento de estudiantes y, a más largo plazo, les permitirá desarrollar proyectos de innovación educativa. La resolución de las solicitudes ourensanas por parte de las autoridades europeas se conocerá durante el verano. Hasta el momento, los centros ourensanos solo gestionan intercambios en los ciclos medios, en el marco del programa europeo Leonardo da Vinci.

Fotos-Textos: La Voz de Galicia.14.05.2014

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook  canal Youtube