Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP A Carballeira , poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

- Suxestión: Idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.

- Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.

- Reclamación: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP ten contraídos compromisos polo SXC ou legais e non foron cumpridos.

Datos de envio

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram