INFORMACIÓN E CONSELLOS PARA A  MATRÍCULA DISTANCIA.


O Ciclo que ofertamos no CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel na modalidade a distancia é o “Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Web. Oferta modular”.

Título que se obtén.

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Contorno profesional.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

 

Leer más: Suxestións e guía para matriculación DAW-Distancia.

Curso 203-2014.

Aberto o prazo de incripción para ciclos formativos do 17 de xuño ata as 13 horas do 2 de xuño.

Información da oferta educativa no portal da  Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-formativa-fp-para-curso-2014-2015.

 

Accións Formativas para Desempregados.

Dirixida prioritarimamente á cualificación profesional dos traballadores desempregados, pretende cubri-las necesidades de cualificación do mercado de traballo e atender aos requerimentos de productividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento dos traballadores.

Portal de información da Consellería de Traballo e Benestar :

 

 

 Curso en vigor 2016.

Calendario do curso 2973 do plan AFD 2016 SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes:

Planificación Didáctica Planificación Didáctica

Programa curso A.F.D Calendario do curso Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

Seleccionados curso AFD 2016 Seleccionados curso AFD 2016 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook  canal Youtube