INFORMACIÓN E CONSELLOS PARA A  MATRÍCULA DISTANCIA.


O Ciclo que ofertamos no CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel na modalidade a distancia é o “Ciclo Superior Desenvolvemento de Aplicacións Web. Oferta modular”.

Título que se obtén.

Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Contorno profesional.

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

 

Leer más: Suxestións e guía para matriculación DAW-Distancia.

Curso 203-2014.

Aberto o prazo de incripción para ciclos formativos do 17 de xuño ata as 13 horas do 2 de xuño.

Información da oferta educativa no portal da  Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-formativa-fp-para-curso-2014-2015.

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook  canal Youtube