A páxina web para todo o referente a FP en Galicia é a seguinte:

http://www.edu.xunta.es/fp

Alí poderá  consultar ….

 • O calendario coas datas ...
 • A oferta formativa de ciclos medios e superiores clasificados por familia, provincia, concello…
 • Os curriculums …
 • Os folletos informativos …
 • As listaxes de admitidos …
 • Formas de acceso ós ciclos …
 • PREINSCRICIÓN: En calquera centro de Galicia no que se imparta FP
 • MATRÍCULA: No centro no que foi admitido
 • Introducir correctamente os datos persoais (dni, enderezo, teléfonos, e-mail ...)
 • Ler atentamente e contestar ó que se lle pregunta (os estudos polos que accede, se solicita ciclo medio/superior, o réxime elixido –presencial/modular adultos/modular distancia- o centro no que se imparte) ...
 • Na oferta modular de adultos, consultar os módulos ofertados pólo centro para o curso 2015/2016 ... (ver enlace)
 • Unha vez rematada a introdución dos datos, imprimir a solicitude (sae por duplicado) en calquera centro de Galicia no que se imparta FP.
 • A mesma solicitude indícalle a documentación que terá que presentar, que polo xeral será ...
  • Certificación académica expedida pólo centro no que realizou os seus últimos estudios
  • Fotocopia DNI
 • No caso da modalidade de adultos, presentará ademais ...
  • Vida laboral actualizada
  • Certificación da empresa dos labores realizados (que teñan relación co ciclo solicitado) 

 

ADMISIÓN:

 PRAZOS (ver enlace co calendario)

 LUGAR:

 Deberá ter en conta ...

 Presentar unha única solicitude por réxime (ordinario, modular adultos ou modular distancia) na que deberá indicar os ciclos por orde de preferencia.

Unha vez adxudicada a praza, deberá matricularse ou renunciar, para poder continuar no proceso de admisión deste curso académico

 Dende : http://www.edu.xunta.es/ciclosadmisión

 Alta solicitude web:

Código centro: 32008902

 OFERTA FORMATIVA  (ver enlace)

 Instruccións para cumplimentar a preinscrición:

 Introducir correctamente os datos persoais (dni, enderezo, teléfonos, e-mail ...)

 • Ler atentamente e contestar ó que se lle pregunta (os estudos polos que accede, se solicita ciclo medio/superior, o réxime elixido –presencial/modular adultos/modular distancia- o centro no que se imparte) ...
 • Na oferta modular de adultos, consultar os módulos ofertados pólo centro para o curso 2015/2016 ... (ver enlace)
 • Unha vez rematada a introdución dos datos, imprimir a solicitude (sae por duplicado) en calquera centro de Galicia no que se imparta FP.
 • A mesma solicitude indícalle a documentación que terá que presentar, que polo xeral será ...
  • Certificación académica expedida pólo centro no que realizou os seus últimos estudios
  • Fotocopia DNI
 • No caso da modalidade de adultos, presentará ademais ...
  • Vida laboral actualizada
  • Certificación da empresa dos labores realizados (que teñan relación co ciclo solicitado) 

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook  canal Youtube